Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő a következő szolgáltatásokkal várja a kedves vendégeit
 
+
50 méteres uszoda
+
élmény medence a tanmedencével és az óriás csúszdával
+
gyógyvizes termál medencék
+
gyermek medence
+
sportpályák (strand röplabda, lábtangó)
+
kisgyermekek részére játszópark
+

szauna, nedvesgőz-kamra *

 
Nedvesgőz szolgáltatás * hétköznap
-
14.00-19.45
hétvégén, ünnepnap
06.00-12.00
14.00-19.45

Nagy szauna

munkanapokon
06.00-08.00
14.00-19.45
munkaszüneti napokon
06.00-12.00
14.00-19.45
Kis szauna munkanapokon
-
14.00-19.45
munkaszüneti napokon
06.00-12.00
14.00-19.45
+
pedikűr, manikűr
+
fodrász
+
kozmetika
+
hideg-meleg ételt biztosító büfék
+
gyógy-masszázs
+
víz alatti sugármasszázs
+
vízi torna
+
szolárium
+
infrakabin
+
gyógyvizes gyógymedence
+
orvosi gyógy-masszázs
+
víz alatti sugármasszázs
+
víz alatti csoportos gyógytorna
+
csoportos gyógy-úszás 18 év alatt
 
 
Házirend
 
1.
A házirend a békéscsabai Árpád Gyógy- és Strandfürdő egész területére vonatkozik. A belépőjegy megváltásával a vendég elfogadja a házirend rendelkezéseit.
   
2.
A szolgáltatás ára a kiszolgálási díjat is magában foglalja, ezért a fürdő dolgozója semmiféle más juttatást nem fogadhat el.
   
3.
A fürdő- vagy más szolgáltatás igénybevétele csak érvényes jegy vagy bérlet ellenében történhet.
   
4.
Pénztárnyitás 06.00 órakor, a pénztárzárás az Árpád Gyógy- és Strandfürdő zárását megelőzően egy órával történik, a vendégeknek a medencéket, szaunákat, vízteret zárás előtt 15 perccel el kell hagyniuk.
   
5.
Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő nyitva tartását a fürdő vezetősége indokolt esetben megváltoztathatja (műszaki hiba, időjárás, stb.). Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő rendkívüli esetben vagy üzemzavar esetén a szolgáltatásokat és/vagy azok egy részét szüneteltetheti. Megkezdett szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás díját az Árpád Gyógy- és Strandfürdő nem téríti vissza.
   
6.
A jegy csak arra a szolgáltatásra érvényes, amelyre a jegyet kiadták.
   
7.
A pénztár által kiadott egyszeri fürdőjegyek csak a váltás napján érvényesek, azt távozásig meg kell őrizni. A kiadott jegyek vissza nem válthatók. A megváltott belépőjegy csak napi egyszeri belépést tesz lehetővé.
   
8.
6 év alatti gyermekek a Gyógy- és Strandfürdő területére ingyenesen léphetnek be, azonban számukra a gyógymedence használata tilos. A Gyógy- és Strandfürdő medencéit pedig kizárólag állandó szülői felügyelet mellett és a szülők felelősségére vehetik igénybe. 14 éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett, gyermek-csoport pedig csak felelős kísérővel léphet a fürdő területére.
   
9.
Kedvezményes jegy igénybevételére jogosult vendégek:
9.1
6 éves kor alattiaknak ingyenes
9.2
érvényes diákigazolvánnyal (nappali tagozatos)
9.3
nyugdíjas igazolvánnyal rendelkezők
   
10.
A fürdőbe belépéskor kérjük a jegyet, illetve a bérletet a kezelés és az ellenőrzés céljából átadni, ellenőrzéskor jogosultságát a vendég köteles igazolni.
   
11.
A beléptetési pontok ellenőrzése állandóan üzemelő videó-rendszerrel történik.
   
12.
A fürdő alkalmazottainak figyelmeztetését és a házirendben foglalt előírásokat kérjük betartani. Aki a rendelkezéseket a figyelmeztetés ellenére sem tartja be, attól a szolgáltatás megvonható.
   
13.
A fürdőszolgáltatásokat mindenki csak saját felelősségére (gyógymedencében a fürdési idő maximum: 30 perc), a gyógy szolgáltatásokat orvosi javaslatra veheti igénybe.
   
14.
A fürdő területén fokozott a csúszásveszély, fürdőpapucs használata javasolt.
   
15.
A sportolók edzési- és verseny ideje alatt az élet és vagyonbiztonságért az illető sportkör vezetői felelősek.
   
16.
Más szervezetek csoportos fürdése alkalmával a baleset és vagyonbiztonságért a csoportok vezetői a felelősek.
   
17.
A csúszdás élménymedencénél a csúszda használatával kapcsolatosan kötelező betartani a helyes csúszási testhelyzeteket, melyek piktogramos formában a csúszdainduló helyén, annak korlátján jól látható formában vannak kifüggesztve. 10 évnél fiatalabb gyermekek a csúszdát nem használhatják! Tiltott csúszási testhelyzetek: a fejjel lefelé történő fekvő, térdepelő, álló csúszási testhelyzetek.
   
18.
A biztonságos csúszás érdekében tartsuk be a kötelező minimális követési távolságot, vagyis csak akkor induljunk, ha előző csúszó az ellenőrző ponton áthaladt (50 cm átmérőjű sárga pont). A medencébe történő becsobbanáskor a helyszínt haladéktalanul el kell hagyni.
   
19.
A fürdőt lázas-, fertőzőbetegek, akiknek nyílt sebük van vagy bőrbetegségben szenvedők nem vehetik igénybe.
   
20.
Ittas, kábítószer vagy bódító hatású gyógyszerek hatása alatt álló személy a fürdő területén nem tartózkodhat, a szolgáltatást nem veheti igénybe.
   
21.
A fogasos öltöző használatánál a számozott biléta használata kötelező. Az ellenőrző biléta elvesztése esetén a vendég köteles érmepótlási díjat fizetni az aktuális árjegyzék szerint.
   
22.
Aki a fürdő berendezési, felszerelési tárgyaiban, a park növényzetében szándékosan vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, jogosulatlanul eltulajdonít, a fürdővizet szennyezi, köteles az okozott kárt megtéríteni. Ellene az Árpád Gyógy- és Strandfürdő szabálysértési, illetve büntető eljárást kezdeményezhet.
   
23.
Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, a fürdővendégek zavartalan pihenése és sportolása érdekében TILOS:
23.1
a fürdőt tisztasági zuhany használata nélkül igénybe venni
23.2
a fürdőt fürdőruha nélkül igénybe venni
23.3
a közös medencéket - ahol erre előírás van - fürdősapka nélkül igénybe venni
23.4
olajos, homokos testtel a medencéket használni
23.5
a medencékben étkezni, tisztálkodó szert használni, mások nyugalmát zavarni
23.6
a medencékbe, medenceelőterekbe törékeny tárgyat (üveget, poharat, stb.) bevinni
23.7
a medencékbe labdát (strandlabdát kivéve), gumimatracot, búvárfelszerelést (kivéve engedéllyel) vagy bármilyen baleset, sérülés előidézésére alkalmas tárgyat bevinni
23.8
úszni nem tudóknak a mély vizet használni
23.9
a rajtköveken kívül a medencék más pontjáról a vízbe ugrani, a szabálytalanságokból eredő balesetekért a felelősség a szabálysértőt terheli
23.10
a meleg vizű medencékben úszni, labdázni, a fürdőzők nyugalmát zavarni, vagy testi épségét veszélyeztetni
23.11
a közös medencék lépcső lejáratait elfoglalni
23.12
a fedett medenceterekben utcai cipőben vagy ruhában, közlekedni
23.13 a fürdő területén szemetelni
23.14
a padokat, székeket, hintaágyakat egyéb felszerelési tárgyakat a helyükről elvinni, áthelyezni
23.15 a fürdő területére bármilyen állatot bevinni
23.16
a fürdő területére gépjárművet, kerékpárt bevinni, üzemidő alatt azzal közlekedni (kivéve a szolgálati járműveket)
23.17
rádiót, magnót, CD-t, hangszert úgy hallgatni illetve használni, hogy az másokat zavarjon
23.18
a másik nem öltözőjébe bemenni
23.19
közrendet sértő módon viselkedni
23.20
Szeszesital fogyasztása csak a vendéglátói büfé területén lehetséges és a büfékből üveget, üvegpoharat a fürdő területére kivinni nem szabad
23.21
A fürdő területén tüzet rakni, sátrat építeni, horgászni
   
24.
A fürdőjegy a típusától függően adott számú belépésre jogosít annak érvényességi idején belül.
   
25.
Külön szolgáltatás (pl. értékmegőrzés) csak a pénztárnál külön díj ellenében történhet.
   
26.
A fürdő területén előforduló rosszullétet, balesetet a fürdő legközelebbi alkalmazottjának azonnal jelezni kell.
   
27.
A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez, elsősegélynyújtásra képzett dolgozó áll rendelkezésre. A sérülésről a fürdő nyilvántartást vezet. Kérjük a "Baleseti Naplóban" történt bejegyzés aláírását. (egyetértés és ellenvélemény esetén is). Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő felelősségbiztosítással rendelkezik.
   
28.
A fürdő területén őrizetlenül hagyott tárgyak eltűnéséből származó károkért az Árpád Gyógy- és Strandfürdő nem vállal felelősséget.
   
29.
Kérjük, hogy a talált tárgyakat a Téli Főpénztárban a nyilvántartásba történő bejegyzés mellett leadni szíveskedjenek.
   
30.
Az Árpád Gyógy- és Strandfürdő fedett területein (épületen belül), illetve a medencék előterében dohányozni tilos, kivéve a kijelölt dohányzó helyiséget!
   
31.
A tűzesetek megelőzése érdekében tilos:
31.1
öltözőkben, kabinokban, közlekedő folyosókon, mellékhelyiségekben dohányozni
31.2
minden olyan helyiségben, területen, ahol ezt tiltó tábla jelzi, dohányozni
31.3
égő cigarettát műanyag szeméttárolóba, éghető hulladék közé dobni
31.4
bármilyen tüzet okozó tevékenységet folytatni.
   
32.
A figyelmeztető táblákon feltüntetett utasítások betartása minden vendégre nézve kötelező. A fürdő területén fokozott a csúszásveszély!
   
33.
Felnőttek a gyermekmedencéket nem használhatják, kivéve baleset megelőzés. A gyermekmedencékben lábat áztatni tilos!
   
34.
A Bérlők és/vagy alkalmazottaik csak munkavégzés céljából léphetnek a fürdő területére.
   
35.
A Bérlők az üzleteik feltöltésére gépkocsival csak előre egyeztetett időben közlekedhetnek, maximum 10 km/órás sebességgel!
   
36.
A fürdőzőnek joga van a szolgáltatás módjai, minőssége, a kiszolgáló dolgozók magatartása ellen kifogást emelni és azt a pénztárnál elhelyezett "Vásárlók könyvébe" (Panaszkönyv) bejegyezni.
   
 
 
Lap teteje... m-design.hu